Pan Emil

Životní změna

Pan Emil, žije na ulici již 26 let a již 10 let žádnou charitativní službu nevyužívá. Pan Emil spal během této zimy v Iglou a to až do března, kdy mu jej někdo rozřezal. Díky Iglou si pan Emil zvykl na teplo, sucho, měkký prostor a zjistil, že není světu lhostejný. Uvědomil si, že už nechce spát venku a chce svou situaci řešit. Začal navštěvovat noclehárnu, s pomocí Armády Spásy si vybavil občanský průkaz, požádal o dávky a službu Azylového domu. Terénní pracovníci se nikdy s panem Emilem nedostali tak daleko jako nyní a my jsme rádi, že i zde Iglou pomohlo